Przydatne materiały

Nagranie eksperckiej dyskusji panelowej, pt., „Gdy człowiek jest ideologią – jak wspierać osoby lgbt+” z udziałem dr Jowity Wycisk, dr Anny Strzałkowskiej, dr Aleksandry Chodeckiej, Kamila Gulika i Joanny Kowalskiej-Andrzejewskeij, przeprowadzonej w ramach Poznańskich Dni Równości. Projekt sfinansowany przez Miasto Poznań.

Nagrania z seminarium pt.,”Sytuacja Rodzin LGBT+, od Polityki Unijnej do Polityki Lokalnej”, Poznań Urząd Miasta, 12 kwietnia,  2019

Broszura informacyjna na temat rodzin tęczowych opracowana przez ekspertów z ośrodków uniwersyteckich i organizacji pozarządowych z Włoch, Hiszpanii i Polski (projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej) – Doingrights

Strona projektu Tęczowe rodziny pełne sił i blasku.Znajdziesz tu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące tęczowych rodzin, historie tęczowych rodzin z Polski i z zagranicy, opis kampanii Jesteśmy rodziną. Podaj dalej!, oraz przydatne informacje psychologiczne i prawne dla tęczowych rodzin. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado

[Strona w przebudowie, dostępne wkrótce] Dziecko zagrożone homofobią. Homoseksualność w rodzinie a polityka społeczna miasta.Strona stanowi zapis konferencji edukacyjnej poświęconej homoseksualności w rodzinie i homofobii. Znajdziesz tu założenia konferencji, sylwetki wszystkich prelegentek i prelegentów oraz  nagrania poszczególnych wystąpień. Konferencja odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania, który współorganizował konferencję wraz z Instytutem Psychologii UAM oraz Stowarzyszeniem Grupa Stonewall

Projektu badawczy Rodziny z wyboru w Polsce. Strona prezentuje obszerny zestaw informacji na temat interdyscyplinarnych badań prowadzonych w latach 2013-2015 w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, poświęconych rodzinom osób nieheteronormatywnych, w tym parom osób tej samej płci wychowującym dzieci .

Audycja Dzieci mówią –wywiady z dziećmi z tęczowych rodzin z Poznania i okolic z 2017 roku, w wersji krótszej tu i dłuższej tu

Wszyscy różni, wywiady z rodzicami osób LGBT+ z Poznania i okolic.