Strefa Rodzin Tęczowych – Aktywni Obywatele

Witamy na podstronie projektu – Strefa Tęczowych – integracja, edukacja, wzmocnienie*. W ramach projektu odbywają/odbędą się następujące wydarzenia na rzecz osób LGBT+ i ich rodzin:

Webinaria – seria 4 webinariów eksperckich na temat sytuacji prawnej i psychospołecznej tęczowych rodzin w Polsce i Europie; 
webinarium 1
webinarium 2

Weekndowy wyjazd warsztatowy dla aktywistek/ów i ich rodzin

Spotkania tęczowych rodzin w różnych miastach w Polsce

Seminarium stacjonarne dla profesjonalistek/ów

Ogólnopolski Zjazd Tęczowych Rodzin

Aktulane informacje na temat każdego działania będą dostępne na tej podstronie oraz w zakładce projekty.

*Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG