Strefa Dialogu IV

Witamy w kolejnej edycji programu Strefa Dialogu. W tym roku zapraszamy osoby LGBT+, ich rodziny i osoby aktywistyczne działające na rzecz praw człowieka w Poznaniu do korzystania z następujących, bezpłatnych form wsparcia i samorozwoju:

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji zadania publicznego o nazwie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – Specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych.