Opiniowanie psychoseksuologiczne

Osoby transpłciowe lub niebinarne rozważające tranzycję medyczną mogą skorzystać z badań diagnostycznych mających na celu przygotowanie pisemnej opinii psychologiczno – seksuologicznej, stanowiącej jeden z dokumentów istotnych dla przeprowadzenia procesu tranzycji medycznej.

Opinie są przygotowywane przez specjalistów – seksuologa klinicznego, psychoseksuologa i psychologa – mających doświadczenie w diagnozowaniu dysforii i niezgodności płciowej.

Inicjatywa jest skierowana do osób pełnoletnich (lub osób od 16 roku życia, przy zgodzie rodziców), które planują podjąć leczenie w ramach uzgodnienia cech płciowych. Całościowy koszt przeprowadzenia procesu diagnostycznego i przygotowania pisemnej opinii wynosi 3000 zł, z czego część jest refundowana w ramach programu. Kwalifikacja do tego procesu i wysokość refundacji jest ustalana na podstawie liczby zgłoszeń, według jej kolejności.

Aby skorzystać z opiniowania, prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/SuK2fg6TkdkxnqzB8

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji zadania publicznego o nazwie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – Specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych. #poznanwspiera