Ewaluacja Grupy Wsparcia dla Rodziców i Bliskich Osób Trans

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety. Jej  wyniki umożliwią nam na doskonalenie oferty pomocowej dla osób LGBT+ i ich bliskich w przyszłości. Dziękujemy!

tak/nie
tak/nie