LGBT+ English

LGBT+ English – czyli angielski w wersji inclusive.

Zapraszamy do grup dyskusyjnych w języku angielskim o różnym poziomie zaawansowania. Osoby prowadzące zajęcia są native speaker(k)ami bądź absolwent(k)ami anglistyki z doświadczeniem nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach – zwłaszcza akademickim, a jednocześnie są osobami wrażliwymi na prawa mniejszości, przeszkolonymi w tematyce antydyskryminacyjnej. Na zajęciach można rozwijać umiejętności w mówieniu, pisaniu i rozumieniu języka angielskiego, w oparciu o teksty i ćwiczenia związane z tematyką socjologiczną, psychologiczną, filozoficzną, naukową, zwłaszcza powiązaną z zagadnieniami LGBTQIA, a przede wszystkim „życiową”. Zajęcia przeznaczone są dla osób LGBTQIA oraz ich rodzin, przyjaciół i sojuszników.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie i online do wyboru.

Brak znajomości języka angielskiego jest obecnie jednym z elementów wykluczenia społecznego. Jednocześnie wierzymy, że skuteczna nauka musi się odbywać w przyjaznej i stymulującej atmosferze. Ale nauka angielskiego na naszych zajęciach, oprócz tego, ze stanowi cel sam w sobie, jest też swego rodzaju pretekstem do spotkania i porozmawiania o ważnych sprawach w bezpiecznym otoczeniu.

Wszystkie zyski z projektu są przeznaczone na działania statutowe fundacji

Masz pytania? Napisz do nas : angielski@teczowerodziny.pl, albo zadzwoń – 607624332
Bardzo chcesz wziąć udział w zajęciach, ale przeszkodą są względy finansowe? Napisz albo zadzwoń. Postaramy się znaleźć rozwiązanie.