Misja

Fundacja Tęczowe Rodziny istnieje od sierpnia 2018. Naszym celem jest poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób nieheteronormatywnych (homo i bi-seksualnych, transpłciowych i interpłciowych). W szczególności, działamy na rzecz rodzin tworzonych przez osoby nieheteronormatywne i dzieci wzrastających w tych rodzinach. Wpływamy na rozpoznawalność rodzin tęczowych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim i poprawiamy ich integrację z najbliższym środowiskiem m.in., poprzez organizowanie wydarzeń edukacyjnych, imprez wypoczynkowo-rozrywkowych oraz szkoleń dla specjalistów i specjalistek pracujących z rodzinami i dziećmi.

W 2019 Fundacja wzięła udział w Kongresie LGBT+ i podpisała wspólna deklarecję,