Nagranie webinarium

Nagranie webinarium z adw. Anną Mazurczak, pt. „Sytuacja prawna tęczowych rodzin z Polski” jest już dostępne na naszym kanale yt. Znajdziecie w nim.in., informacje na temat dostępnych porad prawnych dla tęczowych rodzin, sposobu udzielania upoważnień, sytuacji „trans-granicznych” i wiele innych. Dziękujemy Annie Mazurczak za wspaniałe 2 godziny, a wszystkim uczestni(cz)kom za aktywny udział 🙂

Wydarzenie jest częścią projektu „Strefa Tęczowych Rodzin – integracja, edukacja, wzmocnienie”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.