Wiosenny Festiwal Tęczowych Rodzin

Już w kwietniu w Poznaniu odbędzie się Wiosenny Festiwal Tęczowych Rodzin. Szczegółowy program wkrótce, a w nim między innymi, dyskusja panelowa na temat praw dzieci, warsztaty dla rodziców, impreza integracyjna i inne atrakcje. Sprawdzajcie naszą stronę i już teraz rezerwujcie sobie termin 12.04 (od 16.00) i 13.04

Konferencja w Słubicach

27-28 października 2018 w Słubicach – Viadrinie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Angst vor Homosexualität in Mittel- und Osteuropa“ [Lęk przed Homoseksualnością w Europie środkowo-wschodniej]. FTR z odczytem pod tytułem “Rainbow Families in Poland – local authorities and NGOs as a force to combat discrimination” [Tęczowe Rodziny w Polsce, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe jako siły w walce z dyskryminacją]
https://www.kuwi.europa-uni.de/…/l…/lw/depolitbez/index.html

Zjazd Pedagogiki Społecznej

17-18 września 2018
FTR bierze udział w VI Zjeździe Pedagogiki Społecznej pt.: Pedagogika społeczna – pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych. W obradach poświęconych ruchom społecznym na rzecz praw osób LGBTQ, Joanna Śmiecińska zaprezentowała sytuację tęczowych rodzin w Polsce oraz dotychczasowe działania i plany naszej Fundacji. Na zdjęciu wspaniali uczestnicy stolika LGBTQ.

KDO w UM

Spotkanie założycielskie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, FTR bierze udział.