Poznań dla Każdego

Witaj na Poznań dla Każdego / Poznań for All

Zapraszamy do obejrzenia filmów zrealizowanych przez młodzież w ramach projektu.

Taniec – film zrealizowany w czasie warsztatów antydyskryminacyjnych.

Nie ma dyskryminacji – film zrealizowany w ramach projektu Poznań dla Każdego
Młodzi aktywiści – film powstał w ramach projektu Poznań sla Każdego

Depresja – wywiad przeprowadzony w ramach projektu Poznan dla Każdego

Pierwsza pomoc – wywiad z Anną Marią Szymkowiak
Gdzie mieszkasz? – Wywiad z osobą bezdomną przeprowadzony w ramach projektu Poznań dla Każdego.
Nie obcy – film zrealizowany w ramach projektu Poznań dla Każdego

Problemy psychiczne- program powstał w ramach projektu Poznań dla Każdego

Nasz projekt powstał żeby uczynić Poznań bardziej przyjaznym dla wszystkich, a zwłaszcza dla osób dyskryminowanych – m.in. na tle naradowościowym, wyznaniowym, ekonomicznym, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej – poprzez działania młodych zaangażowanych ludzi. W programie projektu:

  • Warsztaty antydyskryminacyjne w Poznaniu (dwa trzygodzinne spotkania)
  • Warsztaty wyjazdowe, a na nich m.in. zajęcie antydyskryminacyjne i kurs kręcenia filmów; termin – 08-10.11, miejsce – Białokosz koło Poznania. Zapewniamy przejazd, wyżywienie, noclegi i opiekę dla osób niepełnoletnich
  • Spotkanie finałowe z pokazem filmów i poczęstunkiem dla uczestników i zaproszonych gości.

Rekrutacja zakonczona, wkrótce poinformujemy o jej wynikach w indywidualnych e-mailach

Celem projektu jest stworzenie antydyskryminacyjnej grupy młodzieżowej poprzez wyposażenie 15 osób w wieku 15 – 21 lat, w wiedzę i umiejętności pozwalające na organizowanie w mieście Poznaniu wydarzeń antydyskryminacyjnych adresowanych do młodzieży oraz społeczności lokalnej. Projekt zakłada opracowanie internetowej kampanii informacyjno-edukacyjno-społecznej (w formie filmików dostępnych w mediach społecznościowych).

Spotkania z młodzieżą w ramach projektu odbędą się na terenie miasta Poznania oraz w trakcie weekendowego wyjazdu szkoleniowego.

DOFINSOWANIE: Miasto Poznań w konkursie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – działania edukacyjne lub/i zwiększające świadomość  w temacie grup i osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

Integrujemy się wokół wspólnego celu, jakim jest budowanie świata wolnego od dyskryminacji i przemocy. Zapraszamy do wspólnego działania !

ulotka-str2