Prawo dla rodzin lgbt+

Oddajemy w Wasze ręce naszą najnowsza publikację – Tęczowe Rodziny; poradnik prawny dla par autorstwa adw. Anny Mazurczak. Trochę przewrotnie, mamy nadzieję, że już niedługo większość zawartych w nim informacji stanie się nieaktualna. Zanim to nastąpi, niech Wam towarzyszy i pomaga w tworzeniu wspólnego dobrego życia.

Poradnik powstał w ramach projektu „Prawo dla rodzin lgbt+” we współpracy z Fundację Heinricha Bölla.

Poradnik_Tęczowe rodziny

[Archiwum]

Zapraszamy na darmowe warsztaty prawne* z adw. Anną Mazurczak.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie prawa (nie)przysługują związkom nieformalnym w Polsce, czy rodzić zagranicą,  jak zmienić nazwisko, napisać upoważnienie, jeśli masz pytania o własną sytuację prawną,  zapraszamy na praktyczne warsztaty prawne dla osób  lgbt+, które poprowadzi adw. Anna Mazurczak. Warsztaty mają charakter zamknięty – ich przebieg nie będzie rejestrowany; odbędą się na platformie Zoom w trzech trzygodzinnych blokach tematycznych. Każde spotkanie zakończy sesja pytań i odpowiedzi.

Można wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań.

Warsztat 1. „Sytuacja prawna par tej samej płci w Polsce”; wtorek 30.05.23, g. 18.00-21.00, zoom

Podczas spotkania na praktycznych przykładach omówimy prawa przysługujące i nieprzysługujące związkom nieformalnym w Polsce. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, w jakich sytuacjach mogą udzielać sobie wzajemnych upoważnień i z nich korzystać, a w jakich jest to niemożliwe.

Warsztat 2. „Zawieranie związków partnerskich i małżeńskich zagranicą, zmiana nazwiska”; wtorek 13.06.23, g. 18.00- 21.00, zoom

Podczas spotkania omówione zostaną wady i zalety zawierania za granicą związków partnerskich i małżeńskich i ich skutki prawne w Polsce. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak skonstruować wniosek o zmianę nazwiska na nazwisko partnerki/partnera albo na wspólne nazwisko i gdzie taki wniosek skutecznie skierować.

Warsztat 3. „Sytuacja prawna dzieci z tęczowych rodzin w Polsce”; wtorek 27.06.23, g. 18-21.00, zoom

Podczas spotkania omówione zostaną sytuacje, w jakich rodzic wpisany w akcie urodzenia może sporządzić upoważnienie do działania w sprawie dziecka dla rodzica społecznego. Przeanalizowane też zostaną wady i zalety rodzenia czy adoptowania dziecka za granicą i w Polsce oraz konsekwencje prawne sporządzenia aktu urodzenia z jednym albo dwojgiem rodziców tej samej płci.

Link do rejestracji

Warsztaty poprowadzi: Anna Mazurczak – adwokatka specjalizująca się w ochronie praw osób LGBT, partnerka w kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci, pełnomocniczka w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących dzieci urodzonych za granicą w związkach jednopłciowych toczących się przed sądami krajowymi i międzynarodowymi.

*Projekt „Prawo dla rodzin lgbt+” realizowany we współpracy z Fundacją Heinricha Bölla.