Strefa Dialogu III

Witamy w kolejnej edycji programu wsparcia psychologicznego dla osób LGBT+ i ich bliskich z Poznania oraz psychoedukacji dla osób zajmujących się działalnością na rzecz praw człowieka w Poznaniu.

W tym roku zachęcamy do korzystania z:

 

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji zadania publicznego o nazwie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – Specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych.