Strefa Dialogu III

Witamy w kolejnej edycji programu wsparcia psychologicznego dla osób LGBT+ i ich bliskich z Poznania oraz psychoedukacji dla osób zajmujących się działalnością na rzecz praw człowieka w Poznaniu.

W tym roku zachęcamy do korzystania z:

Jesienią zapraszamy także do udziału w:

    • grupie wsparcia dla rodziców i bliskich osób trans mieszkających w Poznaniu;
    • ośmiotygodniowym treningu uważności – z naciskiem na uważny aktywizm – przeznaczonym dla osób działających w organizacjach pozarządowych na rzecz praw człowieka w Poznaniu.

 

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji zadania publicznego o nazwie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – Specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych.