Opiniowanie psychoseksuologiczne

Uwaga!

Informujemy, że 30 kwietnia 2023 r. proces kwalifikacji do opiniowania został zakończony. Aktualnie nie przyjmujemy dalszych zgłoszeń.

Fundacja Tęczowe Rodziny, przy współpracy z Psychologiczno-seksuologicznym Ośrodkiem Rozwoju i Terapii (PORT), uruchomiła możliwość udziału w badaniach diagnostycznych mających na celu przygotowanie pisemnej opinii psychologiczno – seksuologicznej dotyczącej przeżyć związanych z niespójnością w zakresie posiadanych cech płciowych, stanowiącej jeden z dokumentów istotnych dla przeprowadzenia procesu tranzycji.

Opinie są przygotowywane przez specjalistów – seksuologa klinicznego, psychoseksuologa i psychologa – mających doświadczenie w diagnozowaniu dysforii i niezgodności płciowej.

Inicjatywa jest skierowana do osób pełnoletnich (lub osób od 16 roku życia, przy zgodzie rodziców), które planują podjąć leczenie w ramach uzgodnienia cech płciowych. Całościowy koszt przeprowadzenia procesu diagnostycznego i przygotowania pisemnej opinii wynosi 3000 zł, z czego część jest refundowana dzięki środkom z Urzędu Miasta Poznań. Kwalifikacja do tego procesu i wysokość refundacji jest ustalana na podstawie ilości zgłoszeń.

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji zadania publicznego o nazwie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – Specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych. #poznanwspiera