Strefa Rodzin Tęczowych – Aktywni Obywatele

Witamy na podstronie projektu – Strefa Tęczowych – integracja, edukacja, wzmocnienie*.

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie rodzin osób LGBT+, w których wychowują się dzieci poprzez wsparcie samorzecznictwa tęczowych rodzin w lokalnych środowiskach, integracja osób już działających na ich rzecz, oraz upowszechnienie wiedzy na temat tęczowych rodzin (zwłaszcza dzieci w nich wychowywanych). Projekt jest ogólnopolski, grupę docelową stanowią same tęczowe rodziny, jak i profesjonaliści/stki stykający się z ta mniejszością w pracy zawodowej i administracja publiczna.

W ramach projektu odybyły się następujące wydarzenia na rzecz osób LGBT+ i ich rodzin:

Webinaria – seria 4 webinariów eksperckich na temat sytuacji prawnej i psychospołecznej tęczowych rodzin w Polsce i Europie

Weekndowy wyjazd warsztatowy dla aktywistek/ów i ich rodzin

Spotkania tęczowych rodzin w różnych miastach w Polsce

Międzynarodowe seminarium eksperckie pt. Teczowe Rodziny w Europie/ Rainbow Families across Europe dla profesjonalistek/ów i tęczowych rodzin, podsumowujące projekt Strefa Rodzin Tęczowych; integracja, edukcja, wzmocnienie.

Ogólnopolski Zjazd Tęczowych Rodzin

Wywiady z dziećmi z tęczowych rodzin

Informacje na temat każdego działania są dostępne na tej podstronie oraz w zakładce projekty.

*Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG