Strefa Rodzin Tęczowych

Ruszamy z nowym projektem – Strefa Tęczowych Rodzin – integracja, edukacja, wzmocnienie*, w ramach którego czeka nas cała seria działań na rzecz rodzin osób lgbt+. Planujemy między innymi:

  • Trzydniowe warsztaty wyjazdowe dla aktywistek / aktywistów i ich rodzin
  • Spotkania tęczowych rodzin w różnych miastach w Polsce
  • Serię 4 webinariów eksperckich na temat sytuacji prawnej i psychospołecznej tęczowych rodzin w Polsce i Europie
  • Seminarium dla profesjonalistek i profesjonalistów
  • Ogólnopolski zjazd tęczowych rodzin

Pierwsze webinarium już 19 marca! Wkrótce udostępnimy szczegółowe informacje na temat tego i kolejnych wydarzeń.

*Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG