Wywiady z dziećmi z tęczowych rodzin; 2021

Bohaterami audycji są dzieci wychowujące się w „tęczowych” rodzinach, czyli mające nieheteronormatywnych rodziców. Wywiadów udzieliło łącznie 7 dzieci w wieku od 6 do 16 lat oraz jedna młoda, 21 letnia osoba dorosła. Kilka rozmów odbyło się w czasie Zjazdu Aktywistycznego w Karłwie. Dzieci pochodzą z różnych części Polski.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.