Wywiady z dziećmi z Tęczowych Rodzin

Tym razem to dzieci mają głos. Zapraszamy do wysłuchania półgodzinnej audycji z dziećmi wychowującymi się w nieheteronmatywnych rodzinach w Polsce. Naszymi bohaterami jest 7 dzieci w wieku od 6 do 16 lat oraz jedna młoda, 21 letnia osoba dorosła. Kilka rozmów odbyło się w czasie Zjazdu Aktywistycznego w Karłowie.

*Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Zachęcamy również do wysłuchania wywiadów przeprowadzonych w 2017 roku. Zgadnijcie kto się pojawił w obydwu materiałach:)