Tęczowe Rodziny w Europie 25 – 17 września 2020

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe wydarzenie organizowane w Poznaniu przez naszą fundację wraz z Nelfa przy wsparciu Miasta Poznań, Wydziału Kognitywistyki i Psychologii i Wydziału Anglistyki UAM. W ramach wydarzenia odbędą się:

  • seminarium w Urzędzie Miasta Poznania (25.09) pt. „Different countries, same needs: integration and support of LGBT+ families across the Europe” (Różne kraje, te same potrzeby: integracja i wsparcie rodzin LGBT+ w Europie”),
  • pokaz filmu „My dads my moms, and me”z dyskusją (26.09)
  • spotkanie integracyjne tęczowych rodzin (27.09).

Celem wydarzenia jest wymiana informacji i doświadczeń na temat sytuacji prawnej, społecznej i psychologicznej tęczowych rodzin. W seminarium wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z różnych państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+, kadra Urzędu Miasta Poznania odpowiedzialna za kształtowanie polityki społecznej, a także przedstawiciele społeczności akademickiej, odpowiedzialnej za kształcenie profesjonalistów i profesjonalistek w tych dziedzinach.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim tęczowe rodziny ;), do udziału w wydarzeniu.
Wszystkie materiały seminaryjne będą dostępne w wersjach dwujęzycznych dzięki wsparciu Wydziału Anglistyki, UAM.
Dziękujemy naszym partnerom w poszczególnych wydarzeniach, którym są: Fundacja Republika Różnorodności, Festiwal Watch Docs, Plaża Szeląg i Pies Andaluzyjski.

Poniżej ramowy plan wydarzenia, a w linku nowy formularz rejestracji.

Do zobaczenia 🙂

Świąteczne klimaty

Młodzi wspaniali ludzie z UAM postanowili ufundować podarunki świąteczne dla potrzebujących młodych wspaniałych ludzi z projektu Poznań dla Każdego. Naszej Fundacji przypadł zaszczyt pośredniczenia w przepływie dóbr i humanistycznej idei dzielenia się z potrzebującymi, zwłaszcza tymi zagrożonymi wykluczeniem.

Brawo dla doktorantek i doktorantów Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, UAM. Dziękujemy w imieniu obdarowanych podopiecznych, do których prezenty (po kilkuetapowej sztafecie) dotarły przed samymi Świętami 🙂

Szkolenie w Urzędzie Miasta

W czwartek 14.11.2019 w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się szkolenie pt., Jak wspierać osoby LGBT+ i ich rodziny dla pracowników placówek społecznych i edukacyjnych prowadzone przez Fundację Tęczowe Rodziny. Trzy godziny zdecydowanie łatwo jest zapełnić treścią,. Nasze następne warsztaty będą trawły conajmnie dwa razy tyle. Bardzo dziękujemy uczestnikom za udział i pozytywną energię. Do zobaczenia!


Poznański Tydzień Tolerancji

Już niedłogo, czyli w dniach 11-17 listopada w Poznaniu świętować będziemy Tydzień Różnorodności. Wśród wydarzeń zaproponowanych przez lokalne organizacje pozarządowe odbędzie się szkolenie pt., Jak wspierać osoby LGBT+ i ich rodziny” organizowane przez naszą Fundację we współpracy z Urzędem Miasta Poznania,. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów – praktyków pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych placówkach wspierających rozwój dziecka i rodziny w Poznaniu.


Poznań dla Każdego / Poznań for All

Już niedłlugo w Poznaniu powstanie pierwsza młodzieżowa grupa antydyskryminacyjna. Na zdjęciu starsza mlodzież robi poprawki, żeby zmieścić się w budżecie grantu. Nasza Fundacja rozpoczyna po woli swój pierwszy projekt. Szczegóły wkrótce