Diagnostyka psychoseksuologiczna

Fundacja Tęczowe Rodziny, przy współpracy z Psychologiczno-seksuologicznym Ośrodkiem Rozwoju i Terapii (PORT), ogłasza możliwość udziału w badaniach diagnostycznych mających na celu przygotowanie pisemnej diagnozy psychologiczno – seksuologicznej dotyczącej przeżyć związanych z niespójnością w zakresie posiadanych cech płciowych (zaburzenia identyfikacji płciowej pod postacią transseksualizmu wg klasyfikacji ICD – 10 (F64)) i oceny psychologicznych wskazań do podjęcia procesu tranzycji medycznej dla osób transpłciowych.

Diagnoza zostanie przeprowadzona przez specjalistów – seksuologa klinicznego, psychoseksuologa i psychologa – mających doświadczenie w diagnozowaniu zakłóceń funkcjonowania w obszarze rozwoju identyfikacji płciowej. 

Inicjatywa jest skierowana do osób pełnoletnich, mieszkających w Poznaniu, które planują podjąć leczenie w ramach tranzycji medycznej. Całościowy koszt przeprowadzenia diagnozy i przygotowania pisemnej opinii wynosi 3000 zł, z czego część jest refundowana dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu „Strefa Dialogu II” z Urzędu Miasta Poznania. Kwalifikacja do diagnozy i wysokość refundacji będzie ustalana na podstawie liczby zgłoszeń. W celu zgłoszenia chęci udziału w proponowanych działaniach prosimy o wypełnienie ankiety.