Opiniowanie psychoseksuologiczne (zakończone)

Fundacja Tęczowe Rodziny, przy współpracy z Psychologiczno-seksuologicznym Ośrodkiem Rozwoju i Terapii (PORT), uruchomiła możliwość udziału w badaniach diagnostycznych mających na celu przygotowanie pisemnej opinii psychologiczno – seksuologicznej dotyczącej przeżyć związanych z niespójnością w zakresie posiadanych cech płciowych, stanowiącej jeden z dokumentów istotnych dla przeprowadzenia procesu tranzycji. 

Opinie są przygotowywane przez specjalistów – seksuologa klinicznego, psychoseksuologa i psychologa – mających doświadczenie w diagnozowaniu dysforii i niezgodności płciowej.

Inicjatywa jest skierowana do osób pełnoletnich, które planują podjąć leczenie w ramach uzgodnienia cech płciowych. Całościowy koszt przeprowadzenia procesu diagnostycznego i przygotowania pisemnej opinii wynosi 3000 zł, z czego część jest refundowana dzięki środkom z Urzędu Miasta Poznań. Kwalifikacja do tego procesu i wysokość refundacji jest ustalana na podstawie ilości zgłoszeń.

Informujemy, że proces kwalifikacji do opiniowania został już zakończony. Nie przyjmujemy dalszych zgłoszeń.