Strefa Dialogu – Grupa Wsparcia i Psychoedukacji dla Rodziców i Bliskich Osób Transpłciowych Online

Rekrutacja Zakończona

Jeśli jesteś osobą bliską osoby transpłciowej – rodzicem nastolatka lub młodej osoby dorosłej, partnerem/partnerką, przyjacielem/przyjaciółką, rodzeństwem osoby, która doświadcza poważnych wątpliwości związanych ze swoją tożsamością płciową lub przechodzi proces tranzycji (korekty płci) – zapraszamy Cię do udziału w spotkaniach bezpłatnej grupy wsparcia i psychoedukacji dla rodziców i bliskich osób transpłciowych*. Pozwolą Ci one lepiej rozpoznać i zrozumieć procesy, jakie przechodzi bliska Ci osoba, co może być dla niej nieocenionym źródłem wsparcia i przyczynić się do wzmocnienia Waszej relacji. Zyskasz też okazję do wymiany doświadczeń z innymi osobami znajdującymi się w sytuacji podobnej do Twojej oraz do nabycia aktualnej wiedzy i rozwiania wątpliwości na temat takich zagadnień, jak: tożsamość płci, transpłciowość czy tranzycja. *

DLA KOGO?

Grupa jest przeznaczona dla rodziców, opiekunów, rodzeństwa, partnerów i partnerek oraz innych bliskich osób transpłciowych. 

KIEDY?

Łącznie odbędzie się 8 spotkań, z których każde poświęcone będzie odrębnemu zagadnieniu. Możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań. Grupa ma charakter półotwarty.

Każdorazowo w godz. 17.00-18.30

Terminy oraz tematyka:

19.05 – Czym jest transpłciowość?

 • diagnoza psychologiczno-seksuologiczna osób transpłciowych – elementy i przebieg,
 • zaburzenia identyfikacji płciowej / dysforia płciowa / niezgodność płci – różne klasyfikacje, różne kryteria diagnostyczne,
 • transpłciowość a inne problemy psychologiczne,
 • współczesne rozumienie transpłciowości – od zaburzenia do różnorodności płciowej.

26.05 – Osoba trans kiedyś i dzisiaj – o różnych trajektoriach rozwoju odczuć nieakceptacji własnej płci biologicznej:

 • jak rozwija się płeć biologiczna,
 • jakie są elementy płci człowieka,
 • uniwersalne i specyficzne dla osób transpłciowych cechy przebiegu rozwoju psychoseksualnego.

02.06 – Ja jako rodzic/partner/brat/siostra/przyjaciel osoby transpłciowej.

 • ujawnianie cech identyfikacji płciowej z perspektywy obserwatora – rodzica, nauczyciela, przyjaciela, partnera,
 • typowe i nietypowe zachowania osoby transpłciowej w kolejnych etapach życia (dzieciństwo, dojrzewanie),
 • dylematy przeżywane przez osoby towarzyszące.

09.06 – Tożsamość płciowa a orientacja seksualna a rola płciowa – czym się różnią i co z tego wynika.

 • różnorodność odczuć dotyczących identyfikacji płciowej i relacji z innymi ludźmi – jak ludzie opisują siebie i swoją seksualność i jak nazywamy to w psychoseksuologii,
 • czym różni się identyfikacja płciowa od roli płciowej – ja dla siebie, ja dla innych,
 • “a co jak jemu/jej się zmieni?” – co jest stałe, co się zmienia w obrębie tożsamości człowieka.

16.06 –  Na czym polega proces tranzycji – etapy i odsłony? Jak wspierać osoby transpłciowe w procesie tranzycji.

 • tranzycja społeczna, medyczna, prawna,
 • podobieństwa i różnice w przebiegu procesu tranzycji u poszczególnych osób,
 • reakcje emocjonalne towarzyszące osobie transpłciowej w procesie tranzycji i pomoc w radzeniu sobie z nimi.

23.06 – Moje obawy i dylematy. Jak radzić sobie z odczuciami dotyczącymi procesu tranzycji u bliskiej osoby?

 • typowe obawy i dylematy pojawiające się u osób bliskich,
 • sytuacje szczególne, kryzysowe,
 • płeć utracona, płeć odzyskana – redefinicja relacji z bliską osobą transpłciową.

30.06 – Radzenie sobie z transfobią.

 • porządek społeczny jako wyznacznik norm i źródło stresu dla osób transpłciowych i ich bliskich,
 • trudności pojawiające się w szkole i pracy, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, w relacji do nauczycieli, przełożonych,
 • wspieranie w radzeniu sobie z lękiem społecznym osoby transpłciowej, frustracjami związanymi z nietolerancją ze strony innych,
 • radzenie sobie z własnym lękiem związanym z odbiorem społecznym bliskiej osoby transpłciowej.

03.07 – O formach profesjonalnej pomocy psychologiczno-seksuologicznej osobom transpłciowym – czym się różnią między sobą, na czym polegają i gdzie ich szukać. (UWAGA! Zajęcia wyjątkowo odbywają się w inny dzień – piątek)

 • etapy postępowania diagnostycznego prowadzonego na potrzeby tranzycji,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • grupy wsparcia,
 • interwencja kryzysowa.

GDZIE?

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkania odbywać się będą online, przy wykorzystaniu platformy zoom. 

ZAPISY

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.


PROWADZĄCE

Grupę poprowadzą psycholożki i seksuolożki pracujące na co dzień z osobami trans płciowymi i ich rodzinami: dr Aleksandra Chodecka i dr Marta Szymańska-Pytlińska w Psychologiczno-seksuologicznym Ośrodku Rozwoju i Terapii  w Poznaniu.

Grupa odbywa się w ramach projektu „Strefa Dialogu”, zorganizowanym przez Fundację Tęczowe Rodziny we współpracy z Psychologiczno-seksuologicznym Ośrodkiem i Rozwoju i Terapii.


dr Aleksandra Chodecka

psycholożka i psychoterapeutka, posiada certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej, między innymi z osobami dorosłymi borykającymi się z trudnościami w obszarze identyfikacji płciowej, prowadzi także konsultacje psychologiczno-seksuologiczne dotyczące dzieci i młodzieży. Pracuje w Psychologiczno-Seksuologicznym Ośrodku Rozwoju i Terapii PORT. Więcej informacji: https://www.psychoterapiaport.com/aleksandra-chodecka,

dr Marta Szymańska

psycholożka i psychoterapeutka w trakcie procedury uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego, pracuje między innymi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi doświadczającymi trudności w obszarze tożsamości płciowej oraz z ich rodzinami. Na co dzień związana z Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz Psychologiczno-Seksuologicznym Ośrodkiem Rozwoju i Terapii PORT. Więcej informacji: https://www.psychoterapiaport.com/marta-szymanska-pytlinska

*Program finansowany ze środków miejskich przeznaczonych na upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.