Osoba transpłciowa w szkole – grupa wsparcia i psychoedukacji dla kadry pedagogicznej ONLINE

Jeśli pracujesz w którejś z poznańskich szkół i masz doświadczenie pracy z uczniami / uczennicami przeżywającymi poważne wątpliwości związane ze swoją tożsamością płciową lub identyfikującymi się jako osoby transpłciowe – zapraszamy Cię do udziału w spotkaniach bezpłatnej grupy wsparcia i psychoedukacji. Spotkania grupy pozwolą Ci lepiej rozpoznać i zrozumieć procesy, przez jakie przechodzi Twój wychowanek / wychowanka, co może być dla niego lub dla niej nieocenionym źródłem oparcia i chronić przed kryzysem zdrowia psychicznego. Zyskasz też okazję do wymiany doświadczeń z innymi osobami znajdującymi się w sytuacji podobnej do Twojej oraz do nabycia aktualnej wiedzy i rozwiania wątpliwości na temat takich zagadnień, jak: tożsamość płci, transpłciowość czy tranzycja. Wspólnie będziemy zastanawiać się także, jak najlepiej wspierać taką osobę i jej rodzinę na terenie szkoły.*

DLA KOGO?

Grupa jest przeznaczona dla wszystkich osób pracujących pedagogicznie lub psychologicznie w szkole z dziećmi i młodzieżą. Do udziału zachęcamy zwłaszcza wychowawczynie i wychowawców klas .

FORMA SPOTKAŃ

Łącznie odbędzie się 8 spotkań, z których każde poświęcone będzie odrębnemu zagadnieniu. Możesz dołączyć w każdym momencie i wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań.

GDZIE I KIEDY?

Spotkania odbywać się będą co tydzień, w czwartki o godz. 18.30, od 7.10 do 2.12 2021 r. (z wyłączeniem 11 listopada). Spotkania mają formułę online, z włączonymi kamerami. Pierwsze spotkanie – 7 października 2021 r.

Tematy spotkań:

1. Czym jest transpłciowość?

2. Osoba trans kiedyś i dzisiaj – o różnych trajektoriach rozwoju odczuć nieakceptacji własnej płci metrykalnej.

3. Tożsamość płciowa a orientacja seksualna a rola płciowa – czym się różnią i co z tego wynika dla rozumienia sytuacji osoby transpłciowej.

4. Proces tranzycji – jaki jest jego przebieg i konsekwencje? Jak wspierać osoby transpłciowe w procesie tranzycji społecznej?

5. Ja jako nauczyciel/ka, ja jako wychowawca / wychowawczyni (lub ja jako współpracownik/czka) osoby transpłciowej – moje dylematy w budowaniu relacji z młodzieżą i dorosłymi osobami transpłciowymi. 

6. Ja jako członek zespołu pedagogiczno-wychowawczego budujący sieć wsparcia na rzecz osoby transpłciowej – moje trudności i dylematy w kontaktach z rodzicami, współpracownikami i dyrekcją. 

7. Transfobia w szkole i radzenie sobie z nią.

8. O formach profesjonalnej pomocy psychologiczno-seksuologicznej osobom transpłciowym – czym się różnią między sobą, na czym polegają i gdzie ich szukać.

ZAPISY

Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy (prosimy o wypełnienie formularza).

OSOBY PROWADZĄCE

Dr Aleksandra Chodecka – psycholożka i psychoterapeutka, posiada certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej, między innymi z osobami dorosłymi borykającymi się z trudnościami w obszarze identyfikacji płciowej, prowadzi także konsultacje psychologiczno-seksuologiczne dotyczące dzieci i młodzieży. Pracuje w Psychologiczno-Seksuologicznym Ośrodku Rozwoju i Terapii PORT. Więcej informacji: https://www.psychoterapiaport.com/aleksandra-chodecka,

Dr Marta Szymańska-Pytlińska – psycholożka i psychoterapeutka w trakcie procedury uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego, pracuje między innymi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi doświadczającymi trudności w obszarze tożsamości płciowej oraz z ich rodzinami. Na co dzień związana z Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz Psychologiczno-Seksuologicznym Ośrodkiem Rozwoju i Terapii PORT. Więcej informacji: https://www.psychoterapiaport.com/marta-szymanska-pytlinska

*Program finansowany ze środków miejskich przeznaczonych na upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. #poznanpomaga