Doświadczenie z mobilności -Karolina

W lutym 2024 miałam przyjemność uczestniczyć w kursie „Leading in Complex Surroundings”, zorganizowanym przez In Dialogue w Berlinie. Kurs ten skierowany był do liderów i pracowników organizacji pozarządowych, a wzięli w nim udział przedstawiciele europejskich organizacji działających na rzecz społeczności LGBTQIA+. W ramach projektu “Lepsza edukacja dla równości” reprezentowałam Fundację Tęczowe Rodziny, dążąc do zwiększenia kompetencji naszej organizacji w liderstwie w złożonych środowiskach.

Kluczowym aspektem kursu była jego unikalna metodologia – połączenie dialogu i podejścia doceniającego. Te techniki zostały zastosowane, aby umożliwić uczestnikom budowanie głębokiego zrozumienia różnorodnych perspektyw i wyzwań, z jakimi mierzą się organizacje. Dialog jako narzędzie pozwolił na otwartą i szczerą wymianę doświadczeń, natomiast podejście doceniające skupiło się na identyfikowaniu i wzmacnianiu tego, co już działa dobrze w naszych organizacjach.

Kurs był wysoce praktyczny, oferując uczestnikom możliwość wypróbowania powyższych metod w bezpośrednich ćwiczeniach i symulacjach. Warsztaty były zaprojektowane w taki sposób, aby dotykały realnych wyzwania, przed którymi stają organizacje uczestników. 

Nieocenioną wartość kursu stanowiła możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych europejskich organizacji NGO, działających na rzecz społeczności LGBTQIA+. Ta międzynarodowa platforma umożliwiła dyskusję o wyzwaniach i sukcesach w różnych kontekstach kulturowych i politycznych, również w kontekście edukacyjnym.

Udział w kursie „Leading in Complex Surroundings” był niezwykle wartościowym doświadczeniem, które bez wątpliwości przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia organizacji.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.