Doświadczenie z mobilności – Karolina

W styczniu 2024 miałam przyjemność zrealizować mobilność w ramach projektu “Lepsza edukacja dla równości”. W Kopenhadze, wraz z przedstawicielami różnorodnych organizacji NGO oraz placówek edukacyjnych z 7 krajów, uczestniczyłam w kursie dotyczącym tematu ewaluacji i monitoringu w kontekście pracy organizacji i realizacji projektów. 

Szkolenie, prowadzone przez In-Dialogue, pozwoliło mi poznać nowe podejście do ewaluacji i monitoringu – koncepcję stosującą dialog oparty na podejściu doceniającym (appreciative inquiry).

Integracja teorii z praktyką stanowiła fundament kursu, umożliwiając pełniejsze zrozumienie procesów monitoringu i ewaluacji w ramach podejścia doceniającego, procesów kluczowych dla skutecznego zarządzania projektami, organizacją i dające organizacji możliwość stania się organizacją uczącą się.

Mobilność była wspaniałą okazją nie tylko do zdobycia cennej wiedzy, ale też nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.