Spotkanie informacyjne oraz warsztaty dla Pełnomocniczek ds. Równego Traktowania, Poznań 23.09.2023

W sobotę 23.09.2023 odbyły się dwa kolejne wydarzenia realizowane w ramach projektu “Sieci Sojusznicze dla Tęczowych Rodzin – Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. 

Otwarte spotkanie informacyjne miało na celu umożliwienie wszelkim zainteresowanym zapoznanie się ze szczegółami realizowanego przez Fundację Tęczowe Rodziny projektu – za nami ciekawe rozmowy i dużo pozytywnej energii przekazanej przez uczestników!

Drugim wydarzeniem był warsztat zamknięty na temat tęczowych rodzin przeprowadzony dla Pełnomocniczek do Spraw Równego Traktowania, w którym wzięło udział 20 uczestników, w tym aż 12 Pełnomocniczek do Spraw Równego Traktowania. Spotkanie dało nam możliwość nie tylko przybliżenia tematu tęczowych rodzin, ale również świetnej wymiany doświadczeń i oczekiwań.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.