Forum LGBT+ Akademicka Grupa Wsparcia i Konsultacji

Projekt zakończony

Zapraszamy osoby LGBT+ studiujące bądź pracujące na UAM do udziału w dwóch ścieżkach projektowych, tj. w grupie wsparcia i w konsultacjach psychologicznych, w ramach naszego projektu Forum LGBT+.

Pracujesz bądź studiujesz na UAM, należysz do społeczności LGBT+ i chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje społeczne, a jednocześnie zrobic coś na rzecz spotłeczności LGBT+? Zapraszamy do udziału w Forum LGBT+ – Akademickiej Grupie Wsparcia i rozwoju online.
W ramach trzech modułów warsztatowych zajmiemy się następującymi zagadnieniami:
-rozpoznanie problemu dyskryminacji i dostarczenie wiedzy na jej temat, -strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
-wypracowanie skutecznych metod i procedur do zarekomendowania uczelni, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i dobrostanu psychicznego osób LGBT+ uczących się i pracujących na UAM, ale także zwiększenia świadomości społecznej w szerszym zakresie. Zależy nam, by uczestnicy i uczestniczki grupy, dzięki nabytym kompetencjom i wzmocnieniu więzi grupowej angażowali się w działania na rzecz osób LGBT+ w murach uczelni i poza nią.
Warsztaty odbędą się w terminie 22.11, 28.11 i 29.11 w godzinach od 9.00 do 12.00.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+ pracujących bądź studiujących na UAM w terminie od 15.10 do 21.12. 2020. Konsultacje są prowadzone przez dr Annę Strzałkowską. By umówić się na spotkanie online trzeba wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.

Prowadząca: dr Anna Strzałkowska

Z zawodu psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG. Jest autorką książki Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, publikacji dotyczących przywództwa i kierowania oraz raportów i ekspertyz z zakresu problemów społecznych, m.in. wykluczenia i inkluzji społecznej. Aktywna działaczka na rzecz praw człowieka oraz trenerka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku. Obecnie koordynuje prace nad wdrożeniem Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania. Pracuje zarówno z grupami jak i indywidualnie jako psycholożka i coach (certyfikacja ICC). Jest założycielką i aktywną członkinią Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT, w którym prowadzi wsparcie psychologiczne dla osób LGBT+ oraz ich bliskich.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera.