Zjazd Pedagogiki Społecznej

17-18 września 2018
FTR bierze udział w VI Zjeździe Pedagogiki Społecznej pt.: Pedagogika społeczna – pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych. W obradach poświęconych ruchom społecznym na rzecz praw osób LGBTQ, Joanna Śmiecińska zaprezentowała sytuację tęczowych rodzin w Polsce oraz dotychczasowe działania i plany naszej Fundacji. Na zdjęciu wspaniali uczestnicy stolika LGBTQ.

KDO w UM

Spotkanie założycielskie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, FTR bierze udział.

Notariusz

Bardzo ważny dla nas dzień. W Kancelarii Notarialnej pana Krzysztofa Dynowskiego, złożyłyśmy oświadczenie woli o ustanowieniu Fundacji Tęczowe Rodziny. Ku naszemu zaskoczeniu i ogromnej radości, pan Dynowski postanowił osobiście wesprzeć naszą inicjatywę, rezygnując z pobrania standardowej opłaty za akt notarialny. Serdecznie dziękujemy! Takie wyrazy poparcie wiele dla nas znaczą!

Spotkanie w poznańskim CIR

FTR bierze udział w spotkaniu projektowym organizowanym przez Miasto Poznań i Centrum Inicjatyw Rodzinnych diagnozującym potrzeby rodzin w Poznaniu i Wielkopolsce. Opowiadamy o potrzebach rodzin LGBT+.  Uzyskujemy zapewnienie, że karta rodziny dużej przysługuje także rodzinom tęczowym z naszego regionu.

Kurs w Berlinie

30.04 – 04.05.2018
Z ramienia NELFA szkolimy się na kursie In Dialgue pt. Facilitation in Teaching and Learning zorganizowanym specjalnie dla działaczy LGBT+