Formularz zgłoszeniowy na warsztaty językowe; 19.11.2021

Odpowiedź musi brzmieć "tak" by wziąć udział w warsztatach/ Must be a "yes" to participate
Wpisz "tak" lub "nie"/Type in "yes" or "no" (Odpowiedź musi brzmieć tak, by wziąć udział w warsztatach / Must be a "yes" to participate)