Konkurs artystyczny

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie. Narysujcie, namalujcie, wyklejcie swoją rodzinę a potem prześlijcie nam skan pracy. Dołączycie się tym samym do podziękowań dla Ursuli von der Leyen przewodniczącej Komisji Europoejskiej za wsparcie praw tęczowych rodzin. Akcję koordynuje Nelfa, autorzy/ki zwycięskich prac zostaną obdarowani lalkami ufundowanymi przez firmę Matel.

Regulamin konkursu