Konferencja w Słubicach

27-28 października 2018 w Słubicach – Viadrinie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Angst vor Homosexualität in Mittel- und Osteuropa“ [Lęk przed Homoseksualnością w Europie środkowo-wschodniej]. FTR z odczytem pod tytułem “Rainbow Families in Poland – local authorities and NGOs as a force to combat discrimination” [Tęczowe Rodziny w Polsce, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe jako siły w walce z dyskryminacją]
https://www.kuwi.europa-uni.de/…/l…/lw/depolitbez/index.html

Zjazd Pedagogiki Społecznej

17-18 września 2018
FTR bierze udział w VI Zjeździe Pedagogiki Społecznej pt.: Pedagogika społeczna – pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych. W obradach poświęconych ruchom społecznym na rzecz praw osób LGBTQ, Joanna Śmiecińska zaprezentowała sytuację tęczowych rodzin w Polsce oraz dotychczasowe działania i plany naszej Fundacji. Na zdjęciu wspaniali uczestnicy stolika LGBTQ.

KDO w UM

Spotkanie założycielskie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, FTR bierze udział.

Notariusz

Bardzo ważny dla nas dzień. W Kancelarii Notarialnej pana Krzysztofa Dynowskiego, złożyłyśmy oświadczenie woli o ustanowieniu Fundacji Tęczowe Rodziny. Ku naszemu zaskoczeniu i ogromnej radości, pan Dynowski postanowił osobiście wesprzeć naszą inicjatywę, rezygnując z pobrania standardowej opłaty za akt notarialny. Serdecznie dziękujemy! Takie wyrazy poparcie wiele dla nas znaczą!